השירות.

הגדרת דרישות לקוחות

מחקר

גיבוש קונספטים ותוכן ראשוני

תוכן פרטני

פיתוח

דגמי הנדסה ואבי טיפוס

מעבר מאב טיפוס למוצר סדרתי

ליווי בחינות ותהליכי תקינה

תמיכה בשיווק ומכירות

זיהוי הזדמנויות צמיחה

גיבוש פרוייקט חדשנות טכנולוגית

ניתוח משמעויות הפרוייקט והצגתו ללקוח

הובלת הפרוייקט מתחילתו ועד הצלחתו

ניתוח צרכים מעמיק

פיתוח דגמי הנדסה ואבי טיפוס

מזעור סיכוני הפיתוח והשקעות מיותרות

ניתוח עלויות וסיכונים צפויים

אנחנו נוכיח עבורך שאתה צודק

מומחיות בתחום האפור הקיים באינטגרציה בין מערכתית

תכנון הנדסי מפורט למרכיבי האינטגרציה ולממשקים בין טכנולוגיים

עכשיו תוכל לעסוק במה שחשוב לך באמת ולא בתפל

ייעוץ, הדרכה וליווי טכנולוגיים

כתיבת מסמכים טכניים

כתיבת הצעות טכניות למכרזים

ייעוץ לקרנות הון סיכון

ייעוץ אבטחת מידע

העברת סדנאות והרצאות לניהול טכנולוגי הוליסטי

פרוייקטים