ג.מ. אפקון Copy

2021-01-17T17:50:53+02:00

מערכת התראה להגנת גבולות (נגד חדירה עילית ותת קרקעית (מנהרות) משולבת)   שם לקוח: ג.מ. אפקון תאור כללי: מהנדסי המערכת ומובילים טכנים בפרויקט הגנת גבול מצרים וגבול עזה בוצע ע"י עימופ: הנדסת מערכת נהול פרויקט

טרהלוג

2021-01-14T17:04:12+02:00

מערכת דגימה ניהול וניווט לרחפן   שם לקוח: טרהלוג תאור כללי: פיתוח ויצור מלא של המערכת בוצע ע"י עימופ: פיתוח חומרה פיתוח תוכנה פיתוח מכניקה פיתוח קושחה

רפלקסיב

2021-01-14T16:44:32+02:00

צמיד לזיהוי מצוקה אוטומטי   שם לקוח: רפלקסיב תאור כללי: תכנון ביצוע ויצור של השעון בוצע ע"י עימופ: פיתוח מכניקה פיתוח אלקטרוניקה פיתוח קושחה פיתוח תוכנה פיתוח אלגוריתמיקה

פלאקס אי.או.טי

2021-01-14T16:45:12+02:00

יחידת איסוף ושליטה של מידע אלקטרוני   שם לקוח: פלאקס אי.או.טי תאור כללי: תכנון ביצוע ויצור של אוסף מידע IoT בוצע ע"י עימופ: הנדסת מערכת ניהול פרויקט פיתוח מכניקה פיתוח אלקטרוניקה פיתוח קושחה פיתוח תוכנה

ג.מ. אפקון

2021-01-14T16:29:45+02:00

מערכת התראה להגנת גבולות (נגד חדירה עילית ותת קרקעית (מנהרות) משולבת)   שם לקוח: ג.מ. אפקון תאור כללי: מהנדסי המערכת ומובילים טכנים בפרויקט הגנת גבול מצרים וגבול עזה בוצע ע"י עימופ: הנדסת מערכת נהול פרויקט

פז לוגיסטיקה

2021-01-14T16:21:15+02:00

אתר מודיעין שדה ותקשורת ניידת   שם לקוח: פז לוגיסטיקה תאור כללי: תכנון ביצוע ויצור של אתר מודיעין שדה ותקשורת ניידת בוצע ע"י עימופ: הנדסת מערכת וניהול הפרוייקט פיתוח מכניקה פיתוח אלקטרוניקה וחשמל

אסיו3

2021-01-14T15:46:04+02:00

עמדת בדיקה למערכת איכון צבאי ושולחן לפילוס המערכת   שם לקוח: אסיו תאור כללי: תכנון ביצוע ויצור של ציוד הבדיקה והפילוס בוצע ע"י עימופ: פיתוח מכניקה

אסיו2

2021-01-14T15:40:53+02:00

ספקי כח ומערכות אנרגיה בתקנים צבאיים   שם לקוח: אסיו תאור כללי: תכנון ביצוע ויצור של כרטיס ספקי כוח בוצע ע"י עימופ: פיתוח אלקטרוניקה תקינה לפי MIL-1275

אסיו1

2021-01-14T15:34:49+02:00

צב"ד שדה לבדיקת אטימות אמצעי תצפית ואיכון   שם לקוח: אסיו תאור כללי: תכנון ביצוע ויצור של צב"ד שטח לאמצעי תצפית בוצע ע"י עימופ: פיתוח אלקטרוניקה פיתוח מכניקה אינטגרציה

Highcon

2021-01-14T15:27:48+02:00

מערכת בקרה וכיול למדפסת תעשייתית שם לקוח: HighCon תאור כללי: תכנון וביצוע אלגוריתמיקה לכיול אוטומטי של המדפסת בוצע ע"י עימופ: פיתוח אלגוריתמיקה עיבוד תמונה פיתוח תוכנה

מבריק

2021-01-11T16:39:45+02:00

מערכת דינמית להלבנת שיניים שם לקוח: מבריק מערכות דנטליות תאור כללי: תכנון וביצוע של מערכת הבקרה והשליטה על מערכת הלבנת השיניים בוצע ע"י עימופ: הנדסת מערכת פיתוח אלקטרוניקה קושחה ב FPGA פיתוח ציוד בדיקה

מרגרניטה

2021-01-11T16:42:15+02:00

מערכת לייצור משקאות קפואים בריאים תאור כללי: תכנון וביצוע של מערכת לייצור משקאות קפואים במגוון מרקמים וממגוון סוגים של חומרי בסיס בוצע ע"י עימופ: הנדסת מערכת וניהול הפרוייקט תכנון, פיתוח וביצוע אלקטרוניקה ובקרה תכנון, פיתוח וביצוע תוכנה וקושחה תכנון, פיתוח וביצוע מכניקה עיצוב מוצר מידול תלת מימדי [...]

עבור למעלה